Tìm theo:

  Lớp Cấp 2

Mã Lớp Lớp Môn học Địa điểm Buổi Lương Yêu cầu  
K21 Anh Văn 9 Anh Văn Liên Khu 4-5, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân 3 2.400.000 VNĐ Giáo Viên anh văn có kinh nghiệm Đã giao
07B01 8 Toán Quận 8 3 1.800.000 VNĐ Giáo viên hoặc sinh viên có kinh nghiệm Đã giao
08K02 6 Toán Đường số 1, Khu Dc Vĩnh Lộc, Bình Hư Hòa B, Bình Tân 3 1.500.000 VNĐ Giáo viên đang dạy trường Đã giao
06K02 7 Toán Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, HCM 2 900.000 VNĐ GV Đã giao
06K01 8 AV Thành Thái, quận 10, HCM 3 1.800.000 VNĐ Giáo viên chuyên lý Đã giao
07K01 9 Toán Thoại Ngọc Hầu, Tân Phú, Hồ Chí Minh 2 1.000.000 VNĐ Đã giao