THÔNG TIN NHẬN LỚP
Mã lớp K21
Lớp Anh Văn 9
Môn học Anh Văn
Địa điểm Liên Khu 4-5, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân
Buổi 3
Lương 2,400,000 VNĐ
Yêu cầu Giáo Viên anh văn có kinh nghiệm