THÔNG TIN NHẬN LỚP
Mã lớp 16E06
Lớp 12
Môn học Luyện Thi T-L-H
Địa điểm Lý Chiêu Hoàng, Quận 6
Buổi 3
Lương 1,800,000 VNĐ
Yêu cầu Sinh Viên