THÔNG TIN NHẬN LỚP
Mã lớp 08K04
Lớp 12
Môn học Hóa
Địa điểm Cộng Hòa, Tân Bình, HCM
Buổi 2
Lương 1,700,000 VNĐ
Yêu cầu GV chuyên hóa