THÔNG TIN NHẬN LỚP
Mã lớp 08k03
Lớp 11
Môn học Hóa
Địa điểm Đường số 3, Khu Dc Vĩnh Lộc, Bình Hư Hòa B, Bình Tân
Buổi 2
Lương 1,300,000 VNĐ
Yêu cầu Lớp dạy buổi tối sắp xếp (thứ 2 đến thứ 6)