THÔNG TIN NHẬN LỚP
Mã lớp 07K02
Lớp 11
Môn học
Địa điểm Lê Trọng Tấn, Tân Phú, HCM
Buổi 2
Lương 1,100,000 VNĐ
Yêu cầu Sinh Viên năm 3 trở lên