THÔNG TIN NHẬN LỚP
Mã lớp 06K01
Lớp 8
Môn học AV
Địa điểm Thành Thái, quận 10, HCM
Buổi 3
Lương 1,800,000 VNĐ
Yêu cầu Giáo viên chuyên lý